Hem

Välkommen till Norra Åbyggebys vägförening

De flesta som äger en fastighet här i Norra Åbyggeby är medlemmar i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening, GA:5*. I fortsättningen kallar vi den helt enkelt för ”vägföreningen”. Det innebär att vi gemensamt äger våra byvägar. Vägföreningens uppgift är att förvalta och sköta om våra gemensamma vägar. Medlemskapet i vägföreningen är kopplat till fastigheten.


Vår vägförening består av knappt 300 fastigheter. Det är en relativt stor vägförening.  Flera fastigheter kan dock ha samma ägare och alla fastigheter är inte bebyggda.


Vi har ett anläggningsbeslut från 1999 och stadgar som sätter ramarna för hur vi förvaltar vägarna. Varje år i mars har vi årsstämma. Där tas beslut som styrelsen sedan arbetar efter under det kommande året.  Årsstämman är öppen för alla medlemmar.


Du hittar mer information genom menyn till vänster.


Kontakt: vagforening@norraabyggebyvf.se

Nyheter2019-05-13

Anläggningsåtgärd berörande Norra Åbyggeby ga:5

Måndagen den 27 maj 18.00 är det sammanträde i Förvaltningshuset på Kyrkogatan 22, Gävle. Kallelse har skickats ut av Anna-Karin Rinne, förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Gävle Kommun, till berörda hushåll. 


2018-11-22

Ny entreprenör för vintervägunderhåll

Från den 1 november 2018 har vägföreningen i Norra Åbyggeby slutit ett nytt avtal för vintervägunderhåll med Molins Entreprenad i Gävle AB. Detta innebär att de fastigheter som tidigare avtalat om privat snöröjning av uppfarter, gårdsplaner eller andra mindre vägar själva behöver kontakta Molins Entreprenad om man önskar att detta arbeta ska fortsätta.


Kontaktuppgifter

Molins Entreprenad i Gävle AB

Hampus Molin

073-0574664
Problem med återställning efter fiberdragning?

Om du inte är nöjd med hur Gävle Energi återställt diken och områden kring vägtrummor efter det att de lagt ner fiber vid din fastughet, kontakta kundtjänsten hos Gävle Energi. Vägföreningen har varit i kopntakt med projektledaren Dan Hedlund. Han menar att funktionen hos diken och trummor är viktig. Har de missat kommer de tillbaka och fixar. I vår kommer de att lägga på jord och så gräs.
Till dig som rider på grusvägarna i Norra Åbyggeby - rid helst mitt på vägen!

Det är trevligt med hästar i byn och visst ska man kunna rida på grusvägarna. Som säkert många har lagt märke till så blir det vid vissa väderleksförhållanden, när vägarna är blöta och mjuka, lätt märken efter hovarna i vägen. Då bilarna sedan kör över hovavtrycken fördjupas de och kan bli till så kallade potthål. Vi lägger mycket resurser åt att laga potthål. Ett enkelt sätt att minska antalet potthål är om ni som rider på vägarna väljer att rida mitt på vägen. Då undviker vi att bildäcken fördjupar hovavtrycken. En förutsättning är naturligtvis att bilisterna kör så försiktigt att det är tryggt att rida mitt på vägen.*GA står för Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning regleras genom lagstiftning och är

   • Gemensam för alla fastigheter inom området

   • Bildas vid en lantmäteriförrättning (för vår del 1999)

   • Innebär rättigheter för all deltagande fastigheter att använda vägarna

   • Innebär skyldighet för alla fastigheter att delta i kostnaderna

   • Ny ägare av en fastighet blir med automatik knuten till vägföreningen