Styrelsemedlemmar

vagforening@norraabyggebyvf.se

Styrelse mars 2017- mars 2018

 

Namn

Ordförande

Anne Jäder

Kassör

Henrik Svahn

Vägfogde

Johan Larsson

Sekreterare

Anna Lindberg

Ledarmot

Thomas Strand

Suppleant

Pernilla Andreasson

Suppleant

Thomas Persson

Revisor

Peter Axell

Revisor

Kent Johansson

Revisor supp.

Ulf Sundin

Revisor supp.

Roger Stålnacke

Valberedning

Larsa Hillbom (sammankallande)

Valberedning

Tommy Lehnberg

Valberedning

Lars Färdigh

 

 

Kontakta styrelsen

vagforening@norraabyggebyvf.se