Årsstämma - handlingar


Handlingar årsstämma

Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Hela kallelsen i PDF format (Kallelse till extra stämma. Torsdag 25 sep 2014. Kl 18.30-20.00 Plats: Tolvforsgården, Södra Åbyggebyvägen)

Bilaga 1. (Ber-foreningsvarde)

Bilaga 2. (Presentation av årsbokslut samt budget)

Bilaga 3. (Förslag gula vägar (rev 2014-08-31))