Styrelsemedlemmar

vagforening@norraabyggebyvf.se

Styrelse mars 2017- mars 2019


Namn

Ordförande

Anne Jäder

Kassör

Anna Hellberg

Vägfogde

Johan Larsson

Sekreterare

Peter Jansson

Ledarmot

Thomas Strand

Suppleant

Pernilla Andreasson

Suppleant

Thomas Persson

Revisor

Peter Axell

Revisor

Kent Johansson

Revisor supp.

Ulf Sundin

Revisor supp.

Roger Stålnacke

Valberedning

Larsa Hillbom (sammankallande)

Valberedning

Tommy Lehnberg

Valberedning

Lars FärdighKontakta styrelsen

vagforening@norraabyggebyvf.se