Styrelsemedlemmar

vagforening@norraabyggebyvf.se

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Styrelse mars 2022 - mars 2023


Namn

Ordförande

Hans Sjöberg

Kassör

Johan Ersgård

Vägfogde

Johan Larsson

Sekreterare

Peter Lövgren

Ledarmot

Pernialla Andreasson

Suppleant

Anna Hellberg

Suppleant

Hanna Marie Sundqvist

Revisor

Peter Axell

Revisor

Kent Johansson

Revisor supp.

Ulf Sundin

Revisor supp.

Valberedning

Larsa Hillbom (sammankallande)

Valberedning

Tommy Lehnberg

Valberedning

Lars FärdighKontakta styrelsen