Hem

Välkommen till Norra Åbyggebys vägförening

De flesta som äger en fastighet här i Norra Åbyggeby är medlemmar i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening, GA:5*. I fortsättningen kallar vi den helt enkelt för ”vägföreningen”. Det innebär att vi gemensamt äger våra byvägar. Vägföreningens uppgift är att förvalta och sköta om våra gemensamma vägar. Medlemskapet i vägföreningen är kopplat till fastigheten.


Vår vägförening består av knappt 300 fastigheter. Det är en relativt stor vägförening.  Flera fastigheter kan dock ha samma ägare och alla fastigheter är inte bebyggda.


Vi har ett anläggningsbeslut från 1999 och stadgar som sätter ramarna för hur vi förvaltar vägarna. Varje år i mars har vi årsstämma. Där tas beslut som styrelsen sedan arbetar efter under det kommande året.  Årsstämman är öppen för alla medlemmar.


Du hittar mer information genom menyn till vänster.


Kontakt: vagforening@norraabyggebyvf.se

Nyheter


Erbjudande från Caparol


Föreningens medlemmar har fått ett erbjudande från Caparol där man i utbyte mot uppgifter om namn, ort, adress, postnummer, samfällighetsförening och email får 35% rabatt på Caparol färg och 20% rabatt på aktuella tapetkollektioner, penslar och måleritillbehör.Förrättningsmötet den 20 april är inställt tillsvidare (upplagt 20 mars)


Förrättningsmötet planlagt till den 20 april kommer att skjutas på framtiden, precis som arbetsmötet den 25 mars. Detta pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att alla som förrättningen berör ska kunna närvara utan risk för sin hälsa.


Så snart det är möjligt kommer mötena att hållas men i dagsläget går det inte att säga när.Till dig som rider på grusvägarna i Norra Åbyggeby - rid helst mitt på vägen!


Det är trevligt med hästar i byn och visst ska man kunna rida på grusvägarna. Som säkert många har lagt märke till så blir det vid vissa väderleksförhållanden, när vägarna är blöta och mjuka, lätt märken efter hovarna i vägen. Då bilarna sedan kör över hovavtrycken fördjupas de och kan bli till så kallade potthål. Vi lägger mycket resurser åt att laga potthål. Ett enkelt sätt att minska antalet potthål är om ni som rider på vägarna väljer att rida mitt på vägen. Då undviker vi att bildäcken fördjupar hovavtrycken. En förutsättning är naturligtvis att bilisterna kör så försiktigt att det är tryggt att rida mitt på vägen.*GA står för Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning regleras genom lagstiftning och är

   • Gemensam för alla fastigheter inom området

   • Bildas vid en lantmäteriförrättning (för vår del 1999)

   • Innebär rättigheter för all deltagande fastigheter att använda vägarna

   • Innebär skyldighet för alla fastigheter att delta i kostnaderna

   • Ny ägare av en fastighet blir med automatik knuten till vägföreningen