Hem

Norra Åbyggeby

Vägförening


Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Välkommen till Norra Åbyggebys vägförening

VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE PÅ SANDTAGSVÄGEN!

Pga översvämning är Sandtagsvägen från och med 16/8 helt avstängd. För tömning av sopkärl ska dessa, om ni har möjlighet, ställas vid vägkanten intill infarten till Sandtagsvägen. Tömning sker på torsdag. 


***************************************************************************************


De flesta som äger en fastighet här i Norra Åbyggeby är medlemmar i Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening, GA:5*. I fortsättningen kallar vi den helt enkelt för ”vägföreningen”. Det innebär att vi gemensamt äger våra byvägar. Vägföreningens uppgift är att förvalta och sköta om våra gemensamma vägar. Medlemskapet i vägföreningen är kopplat till fastigheten.


Vår vägförening består av knappt 300 fastigheter. Det är en relativt stor vägförening. Flera fastigheter kan dock ha samma ägare och alla fastigheter är inte bebyggda.


Vi har ett anläggningsbeslut från 1999 och stadgar som sätter ramarna för hur vi förvaltar vägarna. Varje år i mars har vi årsstämma. Där tas beslut som styrelsen sedan arbetar efter under det kommande året.  Årsstämman är öppen för alla medlemmar.


Du hittar mer information genom menyn till vänster.


Kontakt: vagforening@norraabyggebyvf.se

Nyheter


Information angående motion om belsyning

Årsstämmans beslut om bifall av motion om belsyning har överklagats till Mark och Miljödomstolen. 

Vi återkommer när dom fallit i ärendet.Hastighetssänkning 40 km/h:


Begäran om hastighetsbegränsning samt huvudled har avslagits. Ärendet är avslutat.

FörrättningenFörrättningen


Förättningen är återigen överklagad, utfall inväntas.


Förrättningen fortsätter som tidigare utan sammanträde


Med e-legitimation går det att logga in via följande länk,

https://enak.etjanster.lantmateriet.se/

Har man inte e-legitimation går det att få hjälp via Lantmäteriets hemsida,

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/ansok-folj-eller-komplettera-ett-arende/Hyvling, saltning, siktröjning


Hyvling, saltning och siktröjning är utförd under sommaren.Till dig som rider på grusvägarna i Norra Åbyggeby - rid helst mitt på vägen!


Det är trevligt med hästar i byn och visst ska man kunna rida på grusvägarna. Som säkert många har lagt märke till så blir det vid vissa väderleksförhållanden, när vägarna är blöta och mjuka, lätt märken efter hovarna i vägen. Då bilarna sedan kör över hovavtrycken fördjupas de och kan bli till så kallade potthål. Vi lägger mycket resurser åt att laga potthål. Ett enkelt sätt att minska antalet potthål är om ni som rider på vägarna väljer att rida mitt på vägen. Då undviker vi att bildäcken fördjupar hovavtrycken. En förutsättning är naturligtvis att bilisterna kör så försiktigt att det är tryggt att rida mitt på vägen.
*GA står för Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning regleras genom lagstiftning och är

• Gemensam för alla fastigheter inom området

• Bildas vid en lantmäteriförrättning (för vår del 1999)

• Innebär rättigheter för all deltagande fastigheter att använda vägarna

• Innebär skyldighet för alla fastigheter att delta i kostnaderna

• Ny ägare av en fastighet blir med automatik knuten till vägföreningen